Strana 1 z 1

Sprístupnenie: Legislatíva, krížové plnenie, SAPS, VUPOP, PPA ...

Napísané: 18 Feb 2017, 21:30
od užívateľa Peter
Táto časť fóra Vám bude sprístupnená v prípade ak sa stanete riadnymi a aktívnymi členmi združenia asyf. V prípade, že ste nesplnili niektoré s podmienok pre aktívneho člena, táto časť fóra bude neprístupná.